Szent Bernát Idősek Otthona

2024. június 16. Vasárnap, ma Jusztin napja van

Dr. Buda Imre doktor úr búcsúztatója

2021. november 19-én a Szent Bernát Idősek Otthona dísztermében ünnepség keretében búcsúztattuk Dr. Buda Imre háziorvost. Az intézmény vezetése és dolgozói mellett a doktor úr kedves felesége, Dr. Rencsik Annamária, a Fenntartó képviseletében Marton Bernát atya, valamint az intézmény háziorvosi teendőit jelenleg ellátó Némethné dr. Kovács Hajnalka tisztelték meg jelenlétükkel az eseményt.

Az ünnepség nyitásaként Takács Réka, a Szent Bernát Idősek Otthona intézményvezetője - mint az esemény házigazdája - mondta el ünnepi beszédét. Ezután a Fenntartó képviseletében, Bérczi László Bernát apát urat helyettesítve – aki hivatali teendői miatt nem tudott részt venni az eseményen - Marton Bernát atya osztotta meg velünk gondolatait és köszönte meg a doktor úr háziorvosi szolgálatát, amelyben ő maga is részesült.

Az esemény folytatásaként Tamaskovics Judit szociális munkatárs, Reményik Sándor : Akarom című versét, majd ezt követően Holczinger Judit, szociális munkatárs Aranyosi Ervin: Hit, hála, szeretet című versét adta elő.

Az ünnepség zárásaként meglepetés tortával, ajándékok átadásával búcsúztattuk a doktor urat, majd ezt követően közös koccintással, kötetlen beszélgetéssel zártuk ezt a – búcsúzás ellenére - jó hangulatú délutánt.

Dr. Buda Imre háziorvos a Szent Bernát Idősek Otthona megalakulásának időpontjától, 2005. december 1. napjától az akkori igazgató Lékai Jusztin atya felkérésére vállalta az idősek otthonában élők háziorvosi ellátását. Nem csak kizárólag a lakók, de esetenként a szerzetesek háziorvosi ellátását is vállalta doktor úr, illetve az otthon megalakulását követően gondoskodott az intézményben található háziorvosi rendelő kialakításáról, és a szükséges orvosi felszerelések beszerzéséről is. Munkáját a lelkiismeretesség, alaposság, higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzés jellemezte.

Buda Imre doktor úr az intézményi orvosi szolgálatot 2021. május 31. napjáig látta el a Szent Bernát Idősek Otthonában. Ezen ellátandó feladatok folytatására kollégáját Némethné dr. Kovács Hajnalka háziorvos asszonyt javasolta, aki nagy örömünkre elvállalta a feladatot, és doktor úr szolgálatának megszűnését követően zökkenőmentesen átvette és látja el feladatait jelenleg is.

Buda Imre doktor úr az elmúlt 16 évben látta el az intézményi orvosi szolgálatot. Ezen időszak alatt az Otthon férőhelyszáma folyamatosan emelkedett, kezdetben az engedélyezett létszám 59 fő volt, a későbbiekben aztán 2010.05.10-től 65, ugyanezen év augusztusától 75, és 2018 évtől és jelenleg is 80 fő az ellátotti létszám.

Az idősotthonokban történő felvétel törvényi szabályozása az elmúlt évtizedekben többször változott, a változtatások okán a 4 órás gondozási szükséglet megléte következtében a felvett ellátottak életkora egyre magasabb lett, gondozási és ápolási szükségletük az egy 24 órás folyamatos ellátást igényli. Az intézményi orvos szerepe ennek következtében még jelentősebb lett. A beköltöző idősek magas életkora, a romló, rossz egészségi állapota folyamatos és magasabb leterheltséget és kihívást is jelentett/ jelent az intézményi orvostól. További olyan súlyos kihívás elé állította mind a szociális ellátórendszert, a Szent Bernát Idősek Otthonát és intézményünk orvosát is a 2019. évben megjelenő világméretű humán járvány, amelyre eddig még soha nem volt példa.

Minden tisztelet azoké, akik az elmúlt időszak embert próbáló kihívásai között is a frontvonalban maradtak, és mindvégig kitartottak, és személyesen végezték hivatásukat. Ezt a Szent Bernát Idősek Otthonában dolgozó valamennyi kollégával együtt mi mindannyian végigéltük, együtt, közösen a körülményekhez képest megtette mindenki a maga részéről a maximumot. Buda Imre doktor úr mondhatni a kollektíva részeként az első frontvonalban élte meg ezt az időszakot velünk együtt. Szakszerű és lelkiismeretes munkájára mindig lehetett számítani, személye és munkája volt a garancia arra, hogy az otthon egészségügyi szolgáltatásai zavartalanul működhessenek. A pandémia kezdetétől folyamatosan, heti rendszerességgel tesztelte mind az intézmény dolgozóit, mind pedig az ellátottakat, szükség esetén megjelent az intézményben, mindig törekedett arra, hogy az itt élő időseket a lehető legnagyobb biztonságban tudhassuk, védjük egészségüket, és nem csak az idősekét, hanem a dolgozókét ugyanúgy.

A pandémia ideje alatt néha-néha az élet egy kis időre visszaállt a régi kerékvágásba, azonban úgy tűnik, az csak egy átmeneti állapot volt, hiszen mára újra a covid járványhelyzet határozza meg mindennapjainkat. Abban azonban biztosak vagyunk, hogy doktor úr a jövőben, ha már nem is mint az idősek otthona orvosaként, de háziorvosként végzett megelőző, gyógyító munkájára az ellátandó betegei számíthatnak majd. Vigyázni fog rájuk, az egészségükre. Biztosak vagyunk abban is, hogy azzal a gondoskodással, kitartással, szakmaisággal, azzal a szeretettel és azzal a figyelemmel vigyáz a rá bízott betegekre, ahogyan azt eddig is tette. 

Albert Schweitzer német lelkész, filozófus, tanár, orvos mondta: „Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.” Azt gondoljuk, Dr. Buda Imre megtalálta az utat, hogyan szolgálhat másokat. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Szent Bernát Idősek Otthonában az elmúlt 16 év alatt végzett áldozatos munkájáért mind a dolgozók, mind az otthonban élők nevében, és a szolgálathoz, melyet végez, kívánunk ezután is sok erőt, kitartást, és jó egészséget!

Beszámoló a veol.hu portálon az eseményről.

Az eseményen készült képek megtekintése


tovább »
2021.12.03

Turi Mária tárletmegnyitója

Az idősek otthonában 2021. október 21-én 10 órai kezdettel Turi Mária festőművésznő tartotta meg tárlatnyitóját hagyományőrzőként az 1900-as éveknek megfelelő korhű, polgárasszonyi viseletben, amellyel tovább színesítette a festménykiállításon történő bemutatkozását. A művésznő szenvedélyesen fest, szinte elragadják a saját indulatai és nem ismerve az időt, fáradságot, folytatja és élvezi az alkotás adta örömet!

Minden egyes képe időutazás az elfeledett régi korokba, melyet az elkészült művei révén oszt meg a művészetek iránt érdeklődőkkel.

Az idősek otthona földszinti folyosóinak falait ékesítik a szebbnél, szebb festmények, színesebbé téve a lakók mindennapjait.

Turi Mária a megnyitó ünnepségen festményeiről ismertetést adott, és elmondta, hogy 2004 novembere óta foglalkozik a festészettel, művei zömét elsősorban reprodukciók, grafikák, pasztellkréta rajzok, anatómiai tanulmányok és olajfestmények teszik ki.

Elsősorban magyar festők művei, - Munkácsy M., Lotz K., Barabás M.-, valamint P.A. Renior, Claude Monet,Van Gogh, Vermeer, Villem Kalf művei gyakoroltak rá nagy hatást.

Témaválasztásai középpontjában elsősorban az ember és környezete, csendéletek, tájképek állnak. Egyaránt dolgozik olajjal - akrilfestékkel, a képek méretei pedig nagyban eltérnek az eredetitől.

Folyamatos képzéssel, önképzéssel nagy festők életútjának tanulmányozásával valamint önálló alkotások készítésével foglalkozik. Foglalkozott még élete során bőrdíszművességgel, porcelánfestéssel, vegyésztechnikával és könyvtári feladatokkal.

Az eseményről készült képek megtekinthetők a galériában.


tovább »
2021.11.09

Szüreti vigasság

A Szent Bernát Idősek Otthonában 2021. október 13-án lakók kérésére „szüreti vigasság” került megrendezésre, amelynek mind az előkészületeiben mind pedig lebonyolításában az otthonban dolgozók összefogására volt szükség, hiszen a dolgozók Madarász Ilona „főszakács” vezetésével közösen bográcsban készítették el mindenki számára a finom házias gulyáslevest, valamint sütöttek hozzá több száz palacsintát. A vigasságon rég nem hallott harmonikaszó csendült fel Tenk Mihálynak köszönhetően.

Az idős korosztály fiatalkori életében alkalmanként jelen volt ez az egyedi hangzásvilágú hangszer. A manapság már nem annyira divatos hangszer általi dallamokat szívesen hallgatták az otthon lakói, felidézték az emlékeket, közös éneklésbe is kezdtek, amely mosolyt csalt az arcukra, jó érzéssel töltötte el valamennyiüket.

A zene hatására az idősek közül akadtak olyanok, akik táncoltak egy-egy dallam hallatán, és voltak, akik nehezített mozgásuk okán kezükkel ütötték a ritmust. Sokan felismerték az ismertebb dalokat és énekeltek kifáradásig.

A mulatság lezárásaként délre elkészült a finom gulyásleves és ízes palacsinta, amelynek elfogyasztása szintén boldogsággal koronázta meg az otthonban élők napját.

Az eseményről készült fotók megtekinthetők a galériában


tovább »
2021.11.09