Szent Bernát Idősek Otthona

2022. szeptember 27. Kedd, ma Adalbert napja van

Látogatási rend - 2022. június 20.

Tisztelt látogatók!

Az Országos Tisztifőorvos, 2022. március 7. napjától hatályos 15144-2/2022/EÜIG számú „Látogatási tilalom visszavonása és a maszkviselés szabályainak meghatározása az egészségügyi, valamint a szociális intézményekben” tárgyú határozata szerint:

"Szociális intézményben

 • látogató,
 • munkát végző személy,
 • egyéb célból jelenlévő személy
köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, az alábbi kivétellel:
a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek nem kötelesek a szociális intézményben maszkot viselni." 
 

A határozat jogalapját a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás adja.

Fentiekre hivatkozva a Szent Bernát Idősek Otthonában történő tartózkodás ideje alatt - az ellátottak kivételével - a maszk viselése kötelező.

A maszkviselési szabály visszavonásig érvényes.

A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt azonban intézményünkben is megszűntek a járvány idején alkalmazott látogatási és kijárási szabályok.

Az intézmény elhagyására és visszaérkezésére vonatkozó szabályokat - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a HÁZIREND tartalmazza.

Látogatási idő: nyári időszakban naponta de. 08 órától, du. 19 óráig.

Izolált Lakó továbbra sem látogatható!

Zirc, 2022.06.17.

Takács Réka
igazgató


tovább »
2022.06.20

Álláspályázat könyvelő munkakör betöltésére

Szent Bernát Idősek Otthona pályázatot hirdet
KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős szerződés a Munka Törvénykönyve szabályai szerint.

A munkavégzés helye:
Zirc, Köztársaság u. 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Előkészíti és nyilvántartja a gazdasági szervezet gazdasági, számviteli eseményeit, ezzel segítve a gazdasági vezetés munkáját. Könyvviteli feladatokat lát el, számítási, adatbeviteli és ellenőrzési feladatokat végez a számviteli nyilvántartásokhoz felhasznált elsődleges pénzügyi adatok összegyűjtése érdekében.

 • A gazdálkodó szervezet valamennyi számviteli feladatának hiánytalan nyilvántartása az elfogadott könyvelési elvek és a számviteli vezetők irányításának megfelelően;
 • a számlázásokkal, ki- és befizetésekkel és egyéb pénzügyi műveletekkel kapcsolatos bizonylatok nyilvántartása, rögzítése, egyeztetése;
 • befektetett eszközök és forgóeszközök nyilvántartása, könyvelése, egyeztetése;
 • a befektetett eszközök értékcsökkenésének kiszámítása, könyvelése, egyeztetése;
 • főkönyvi és folyószámla-könyvelési tételek kontírozása, könyvelése, egyeztetése;
 • analitikus feladások készítése, egyeztetése;
 • a leltározással kapcsolatos feladatok elvégzése, leltár-értékelés;
 • analitikus könyvelés (anyagkönyvelés, tárgyieszköz-nyilvántartás) előkészítése, kontírozás, analitikus számla és napló vezetése, időszak végén feladások (összesítések) készítése;
 • ellenőrző és összesítő kimutatások készítése, havi zárási feladatok előkészítése, zárótételek kontírozása, könyvelése;
 • részvétel az eredménykimutatás és a mérleg elkészítésében;
 • bizonylati renddel kapcsolatos feladatok végzése;
 • az adatok, a könyvelés és a dokumentumok ellenőrzése a bevitt adatok megfelelősége, matematikai pontossága és megfelelő kódolása szempontjából;
 • számviteli szoftverrel rendelkező számítógépeken információk rögzítése, tárolása és elemzése;
 • készpénzbevételekkel, kiadásokkal, kötelezettségekkel és követelésekkel, nyereséggel és veszteséggel kapcsolatos statisztikai, pénzügyi, számviteli vagy könyvvizsgálati jelentések és táblázatok összeállítása.

Illetmény és juttatások:

A munkabér megállapítására alapvetően a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55.-80.§ rendelkezései az irányadók, az alapbéren felül szociális ágazati pótlék illeti meg a dolgozót.

Munkába járási költségtérítés, a próbaidő lejártával OTP SZÉP juttatás, kedvezményes mobilflotta igénybevétele áll rendelkezésre.

Pályázati feltételek

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Az alábbiakban felsorolt KÖZÉPFOKÚ szakirányú végzettség:

 • képesített könyvelő
 • főkönyvi könyvelő
 • analitikus könyvelő
MÉRLEGKÉPES VÉGZETTSÉG NEM FELTÉTEL!!!

Előnyt jelent

 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat hasonló területen végzett munkában;
 • sERPa integrált vállalatirányítási rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • fényképes önéletrajz
 • motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06/88 593-750 - es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Bernát Idősek Otthona címére történő megküldésével (8420 Zirc, Köztársaság u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „KÖNYVELŐ”
 • Elektronikus úton a gazdvez@sztbio.hu e-mail címen keresztül.

tovább »
2022.03.22

Látogatási rend

A látogatási és kijárási tilalom feloldásra került, azonban az alábbi szabályok betartását kérem:

KARANTÉNBAN LEVŐ LAKÓ TOVÁBBRA SEM LÁTOGATHATÓ!!!

A SZÁJAT ÉS ORROT ELTAKARÓ MASZK HASZNÁLATA AZ IDŐSEK OTTHONA ÉPÜLETÉBEN A TISZTIFŐORVOS UTASÍTÁSÁRA TOVÁBBRA IS KÖTELEZŐ!!!!

A látogatás MINDEN NAP 9-11 óra és 13-17 óra között lehetséges, a portán be kell jelentkezni, a védettség igazolására nincs szükség!


tovább »
2022.03.10