Szent Bernát Idősek Otthona

2023. december 09. Szombat, ma Natália napja van

Látogatási tilalom bevezetése

Tisztelt Hozzátartozók, Látogatók!

A koronavírus okozta járvány ötödik hullámára és a fertőzött személyek számának növekedésére tekintettel a Szent Bernát Idősek Otthona fokozott figyelemmel kísérte/kíséri a gondozottak COVID-19 koronavírus okozta járvány általi veszélyeztetettséget befolyásoló körülményeket, különös tekintettel a gondozottak és a dolgozók egészségi állapotára, oltottságára.

A mai nappal, azaz 2022. január 24-től haladéktalanul,
a Szent Bernát Idősek Otthonára vonatkozóan
IDEIGLENES LÁTOGATÁSI TILALMAT
és az ellátottak vonatkozásában
KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST rendelek el,

tekintettel arra, hogy az otthonban a gondozottak körében a SARS-CoV-2 fertőzöttek száma meghaladja a gondozotti létszám 5 %-át.

A látogatási tilalom nem terjed ki a végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás esetétre.

Fentiekre tekintettel a Szent Bernát Idősek Otthona vonatkozásában a VEMKH Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával egyeztetve a látogatásra vonatkozó részletes szabályok betartása kötelező a látogatók, hozzátartozók részére az alábbiakban leírtaknak megfelelően:

Az Otthon Fenntartója beleegyezésével, az Apátsági díszudvar felől megközelíthető nagykapun keresztül a látogatóknak lehetősége nyílik az Otthon belső udvarára bejönni, az otthon folyosójára nyíló, zsilipelhető, hermetikusan zárt „helyiségben” találkoznia a hozzátartozóval a kapcsolattartási ponton.

A látogatás szervezetten történik, telefonos előjegyzés alapján,
az alábbi telefonszámot +36(30)164-6908 szükséges hívni
kizárólag hétfő és keddi napokon 2022. január 24. napjától
8:00 órától 15:00 óráig,
amely telefonszámon
a szociális munkatárs fog időpontot adni.

A látogatásra január 26. napjától hetente két alkalommal,
szerda és csütörtök napokon délelőtt
9:00-11:30 között, valamint délután 13:00-14:30 között

10 perc időtartamban van lehetőség, egy gondozott tekintetében
egyszerre maximum három fő részére.

Fekvőbeteg gondozottjaink tekintetében a látogatás megvalósítása érdekében, annak feltételeiről és időpontrájól szintén a fenti telefonszámon szükséges egyeztetni.

KARANTÉNBAN LEVŐ LAKÓ TOVÁBBRA SEM LÁTOGATHATÓ!!!

Kérem Önöket, a szükséges előírásokat, megadott időtartamot szíveskedjenek betartani. Vigyázzunk közösen szeretteikre!

Az ideiglenes látogatási tilalom visszavonásig van érvényben.

Szíves együttműködését megköszönve,
Zirc, 2022.01.24.

Takács Réka
igazgató


tovább »
2022.01.24

Köszönetnyilvánítás

A Szent Bernát Idősek Otthona igazgatójaként ez úton is szeretném megköszönni a Henkel Magyarország Kft. nevében a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által intézményünkbe eljuttatott nagy mennyiségű Henkel termékekből álló adományt. Nagy öröm számunkra, hogy adományukkal támogatták intézményünket, dolgozóinkat.

Köszönjük, és kollégáimmal együtt kívánunk a Henkel Magyarország Kft., továbbá a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ valamennyi dolgozójának jó egészséget a további munkájukhoz, valamint Áldott Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

Takács Réka
igazgató


tovább »
2021.12.07

Dr. Buda Imre doktor úr búcsúztatója

2021. november 19-én a Szent Bernát Idősek Otthona dísztermében ünnepség keretében búcsúztattuk Dr. Buda Imre háziorvost. Az intézmény vezetése és dolgozói mellett a doktor úr kedves felesége, Dr. Rencsik Annamária, a Fenntartó képviseletében Marton Bernát atya, valamint az intézmény háziorvosi teendőit jelenleg ellátó Némethné dr. Kovács Hajnalka tisztelték meg jelenlétükkel az eseményt.

Az ünnepség nyitásaként Takács Réka, a Szent Bernát Idősek Otthona intézményvezetője - mint az esemény házigazdája - mondta el ünnepi beszédét. Ezután a Fenntartó képviseletében, Bérczi László Bernát apát urat helyettesítve – aki hivatali teendői miatt nem tudott részt venni az eseményen - Marton Bernát atya osztotta meg velünk gondolatait és köszönte meg a doktor úr háziorvosi szolgálatát, amelyben ő maga is részesült.

Az esemény folytatásaként Tamaskovics Judit szociális munkatárs, Reményik Sándor : Akarom című versét, majd ezt követően Holczinger Judit, szociális munkatárs Aranyosi Ervin: Hit, hála, szeretet című versét adta elő.

Az ünnepség zárásaként meglepetés tortával, ajándékok átadásával búcsúztattuk a doktor urat, majd ezt követően közös koccintással, kötetlen beszélgetéssel zártuk ezt a – búcsúzás ellenére - jó hangulatú délutánt.

Dr. Buda Imre háziorvos a Szent Bernát Idősek Otthona megalakulásának időpontjától, 2005. december 1. napjától az akkori igazgató Lékai Jusztin atya felkérésére vállalta az idősek otthonában élők háziorvosi ellátását. Nem csak kizárólag a lakók, de esetenként a szerzetesek háziorvosi ellátását is vállalta doktor úr, illetve az otthon megalakulását követően gondoskodott az intézményben található háziorvosi rendelő kialakításáról, és a szükséges orvosi felszerelések beszerzéséről is. Munkáját a lelkiismeretesség, alaposság, higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzés jellemezte.

Buda Imre doktor úr az intézményi orvosi szolgálatot 2021. május 31. napjáig látta el a Szent Bernát Idősek Otthonában. Ezen ellátandó feladatok folytatására kollégáját Némethné dr. Kovács Hajnalka háziorvos asszonyt javasolta, aki nagy örömünkre elvállalta a feladatot, és doktor úr szolgálatának megszűnését követően zökkenőmentesen átvette és látja el feladatait jelenleg is.

Buda Imre doktor úr az elmúlt 16 évben látta el az intézményi orvosi szolgálatot. Ezen időszak alatt az Otthon férőhelyszáma folyamatosan emelkedett, kezdetben az engedélyezett létszám 59 fő volt, a későbbiekben aztán 2010.05.10-től 65, ugyanezen év augusztusától 75, és 2018 évtől és jelenleg is 80 fő az ellátotti létszám.

Az idősotthonokban történő felvétel törvényi szabályozása az elmúlt évtizedekben többször változott, a változtatások okán a 4 órás gondozási szükséglet megléte következtében a felvett ellátottak életkora egyre magasabb lett, gondozási és ápolási szükségletük az egy 24 órás folyamatos ellátást igényli. Az intézményi orvos szerepe ennek következtében még jelentősebb lett. A beköltöző idősek magas életkora, a romló, rossz egészségi állapota folyamatos és magasabb leterheltséget és kihívást is jelentett/ jelent az intézményi orvostól. További olyan súlyos kihívás elé állította mind a szociális ellátórendszert, a Szent Bernát Idősek Otthonát és intézményünk orvosát is a 2019. évben megjelenő világméretű humán járvány, amelyre eddig még soha nem volt példa.

Minden tisztelet azoké, akik az elmúlt időszak embert próbáló kihívásai között is a frontvonalban maradtak, és mindvégig kitartottak, és személyesen végezték hivatásukat. Ezt a Szent Bernát Idősek Otthonában dolgozó valamennyi kollégával együtt mi mindannyian végigéltük, együtt, közösen a körülményekhez képest megtette mindenki a maga részéről a maximumot. Buda Imre doktor úr mondhatni a kollektíva részeként az első frontvonalban élte meg ezt az időszakot velünk együtt. Szakszerű és lelkiismeretes munkájára mindig lehetett számítani, személye és munkája volt a garancia arra, hogy az otthon egészségügyi szolgáltatásai zavartalanul működhessenek. A pandémia kezdetétől folyamatosan, heti rendszerességgel tesztelte mind az intézmény dolgozóit, mind pedig az ellátottakat, szükség esetén megjelent az intézményben, mindig törekedett arra, hogy az itt élő időseket a lehető legnagyobb biztonságban tudhassuk, védjük egészségüket, és nem csak az idősekét, hanem a dolgozókét ugyanúgy.

A pandémia ideje alatt néha-néha az élet egy kis időre visszaállt a régi kerékvágásba, azonban úgy tűnik, az csak egy átmeneti állapot volt, hiszen mára újra a covid járványhelyzet határozza meg mindennapjainkat. Abban azonban biztosak vagyunk, hogy doktor úr a jövőben, ha már nem is mint az idősek otthona orvosaként, de háziorvosként végzett megelőző, gyógyító munkájára az ellátandó betegei számíthatnak majd. Vigyázni fog rájuk, az egészségükre. Biztosak vagyunk abban is, hogy azzal a gondoskodással, kitartással, szakmaisággal, azzal a szeretettel és azzal a figyelemmel vigyáz a rá bízott betegekre, ahogyan azt eddig is tette. 

Albert Schweitzer német lelkész, filozófus, tanár, orvos mondta: „Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.” Azt gondoljuk, Dr. Buda Imre megtalálta az utat, hogyan szolgálhat másokat. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Szent Bernát Idősek Otthonában az elmúlt 16 év alatt végzett áldozatos munkájáért mind a dolgozók, mind az otthonban élők nevében, és a szolgálathoz, melyet végez, kívánunk ezután is sok erőt, kitartást, és jó egészséget!

Beszámoló a veol.hu portálon az eseményről.

Az eseményen készült képek megtekintése


tovább »
2021.12.03