Szent Bernát Idősek Otthona

2024. május 25. Szombat, ma Orbán napja van

Álláspályázati kiírás

A Szent Bernát Idősek Otthona pályázatot hirdet
szociális munkatárs
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős szerződés 1 év határozott időre a Munka Törvénykönyve szabályai szerint.

A munkavégzés helye:

Zirc, Köztársaság u. 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Szociális ügyintézés, előgondozás, a gondozási irányelvekben meghatározott mentálhigiénés gondozással kapcsolatos feladatok, a beköltöző gondozottak fogadása, beilleszkedésük segítése, konfliktusok feloldásában való közreműködés, a gondozottak érdekvédelme, személyes ügyeinek intézése, a gondozottak családi kapcsolatának segítése, figyelemmel kísérése, az otthonban élők közötti társas kapcsolatok segítése, foglalkozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55.-80.§ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

Az alábbiakban felsorolt szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség:

 • okleveles szociális gazdasági szakember
 • okleveles egészségügyi szociális munkás
 • szociális munkás
 • okleveles szociálpolitikus
 • szociálpedagógus
 • szociális menedzser
 • szociális munkában - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló dokumentumok
 • Fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06/88 593-750 - es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Bernát Idősek Otthona címére történő megküldésével (8420 Zirc, Köztársaság u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.
 • Elektronikus úton az igazgato@sztbio.hu és a gazdvez@sztbio.hu e-mail címeken keresztül.

 


tovább »
2022.02.03

Látogatási tilalom bevezetése

Tisztelt Hozzátartozók, Látogatók!

A koronavírus okozta járvány ötödik hullámára és a fertőzött személyek számának növekedésére tekintettel a Szent Bernát Idősek Otthona fokozott figyelemmel kísérte/kíséri a gondozottak COVID-19 koronavírus okozta járvány általi veszélyeztetettséget befolyásoló körülményeket, különös tekintettel a gondozottak és a dolgozók egészségi állapotára, oltottságára.

A mai nappal, azaz 2022. január 24-től haladéktalanul,
a Szent Bernát Idősek Otthonára vonatkozóan
IDEIGLENES LÁTOGATÁSI TILALMAT
és az ellátottak vonatkozásában
KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST rendelek el,

tekintettel arra, hogy az otthonban a gondozottak körében a SARS-CoV-2 fertőzöttek száma meghaladja a gondozotti létszám 5 %-át.

A látogatási tilalom nem terjed ki a végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás esetétre.

Fentiekre tekintettel a Szent Bernát Idősek Otthona vonatkozásában a VEMKH Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával egyeztetve a látogatásra vonatkozó részletes szabályok betartása kötelező a látogatók, hozzátartozók részére az alábbiakban leírtaknak megfelelően:

Az Otthon Fenntartója beleegyezésével, az Apátsági díszudvar felől megközelíthető nagykapun keresztül a látogatóknak lehetősége nyílik az Otthon belső udvarára bejönni, az otthon folyosójára nyíló, zsilipelhető, hermetikusan zárt „helyiségben” találkoznia a hozzátartozóval a kapcsolattartási ponton.

A látogatás szervezetten történik, telefonos előjegyzés alapján,
az alábbi telefonszámot +36(30)164-6908 szükséges hívni
kizárólag hétfő és keddi napokon 2022. január 24. napjától
8:00 órától 15:00 óráig,
amely telefonszámon
a szociális munkatárs fog időpontot adni.

A látogatásra január 26. napjától hetente két alkalommal,
szerda és csütörtök napokon délelőtt
9:00-11:30 között, valamint délután 13:00-14:30 között

10 perc időtartamban van lehetőség, egy gondozott tekintetében
egyszerre maximum három fő részére.

Fekvőbeteg gondozottjaink tekintetében a látogatás megvalósítása érdekében, annak feltételeiről és időpontrájól szintén a fenti telefonszámon szükséges egyeztetni.

KARANTÉNBAN LEVŐ LAKÓ TOVÁBBRA SEM LÁTOGATHATÓ!!!

Kérem Önöket, a szükséges előírásokat, megadott időtartamot szíveskedjenek betartani. Vigyázzunk közösen szeretteikre!

Az ideiglenes látogatási tilalom visszavonásig van érvényben.

Szíves együttműködését megköszönve,
Zirc, 2022.01.24.

Takács Réka
igazgató


tovább »
2022.01.24

Köszönetnyilvánítás

A Szent Bernát Idősek Otthona igazgatójaként ez úton is szeretném megköszönni a Henkel Magyarország Kft. nevében a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által intézményünkbe eljuttatott nagy mennyiségű Henkel termékekből álló adományt. Nagy öröm számunkra, hogy adományukkal támogatták intézményünket, dolgozóinkat.

Köszönjük, és kollégáimmal együtt kívánunk a Henkel Magyarország Kft., továbbá a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ valamennyi dolgozójának jó egészséget a további munkájukhoz, valamint Áldott Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

Takács Réka
igazgató


tovább »
2021.12.07